O dalším připravovaném projektu MANDALA aneb setkávání...

 

MOTTO:

„Zákonem světa je pohyb a zákonem středu je klid. Kruh nemůže nikdy zapomenout na svůj původ – i my toužíme po ráji. Cokoli děláme, děláme to proto, že hledáme střed, náš střed“            ( Rüdiger Dahlke)

 

       
     
   
 

 Lektorka Bc. Ivana Dobrodinská, autorka úspěšného projektu „MANDALA aneb SETKÁVÁNÍ V MAGICKÉM KRUHU“

vás zve na

                       

autorská mezigenerační setkání s MANDALAmi   

                                             

 

Můžete se těšit na nevšední povídání, společné sdílení a naladění se na přítomný okamžik a samozřejmě nás čeká tvoření, kreslení, malování, poslech příjemné hudby a setkání s kruhy, kroužky a kolečky… vše v atmosféře dobrovolnosti, pohody, klidu a vzájemnosti. Mandala znamená KRUH a ten představuje ideální jednoduchý tvar, symbolizuje mimo jiné celistvost, uzavřenost, věčnost i úplnost.

Může vám být kolik chcete let, můžete si myslet, že jste bez jakéhokoli talentu a můžete mít třeba pocit, že si s cizími lidmi nemáte co říci…každý z nás je jedinečný, obdivuhodný a vnitřně svobodný - pokud chcete prožít nové a věřím, že i příjemné okamžiky relaxace a tvořivého sebepoznávání a nebo jen potřebujete být jako rodina více spolu, tak přijďte mezi nás a spojíme kruh, kterým se necháme inspirovat a vést a zcela jistě budete výsledkem mile překvapeni. Moje opravdová touha a cíl spočívají v tom, abych vám nenásilně dokázala přiblížit a zprostředkovat některý z možných způsobů, jakým lze získat úžasný a působivý prožitek z tematicky laděného povídání

a následně  utváření  vašich kruhových obrázků.

 

Vezměte s sebou děti, rodiče, prarodiče i kamarády - a ať jste muž či žena, dospělý nebo dítě, nezapomeňte na pohodlné oblečení, upřímnou mysl a otevřené srdce. Budu se na vás a na naše společné zážitky moc těšit.

                                

                                 S láskou Ivana

 

Mandala bývá označována jako kruhový obrazec se středem, je společným dědictvím všech lidí, je prazákladem v přírodě i v nás samotných, zůstává tradicí. S malováním a tvorbou mandal, zrovna tak i s používáním kruhu jako symbolu, se setkáváme v různých kulturách i v jednotlivých vývojových etapách světa. Od nepaměti je prostředkem nalézání harmonie, meditace, ztišení, terapie a dokonce i léčení. Autorská setkání nabízejí možnosti, jak využít tvorbu osobních i skupinových mandal v rámci dobrovolné zájmové činnosti a volnočasových aktivit lidí jakéhokoli věku, a to za pomoci různých tvořivých technik, s použitím pestré škály výtvarných pomůcek a materiálů a v souladu s vhodně voleným prostředím a inspirativní pozitivní atmosférou, jež efekt tvorby ovlivňují.

ZÁMĚR autorky: Pokusit se každý měsíc utvořit a spojit  vždy jedinečný a originální kruh (lidskou mandalu) z podobně vnímavých dětí i dospělých, kteří chtějí zklidnit svou mysl, být naladění a vnímaví k sobě i k okolí, podílet se na magii vytvářejícího se rituálu a ochotni vyzkoušet si prakticky a pomocí rozličných technik tvorbu mandal společných i  osobních- úzce souvisejících s připravenými, prodiskutovanými a prožitými tématy a náměty. Účastníci setkání, kteří mají zájem chodit pravidelně, či se zúčastnili alespoň 2x a vícekrát, mají nespornou výhodu v tom, že vidí celkem jasně právě z těchto tradičních mandal, svůj jedinečný výtvarný rukopis, který bývá skutečně daný a samozřejmě dostávají i ucelenější přehled vývoje ve svém tvoření a uměleckém rozvoji. Při tvorbě je vhodné podtrhnout atmosféru meditační nebo relaxační hudbou, použít vonné aromalampy nebo tyčinky a příjemnou součástí bývá i malé občerstvení, ovoce a vhodný nápoj, vše dostupné po celé odpoledne. Měli bychom mít v úctě právo na klid, na prožitky a soustředění každého, tzn., že by se neměli jedinci mezi sebou zbytečně hlasitě bavit, pokřikovat a rušit tím ostatní.

Nejčastější POMŮCKY:   SUCHÉ A MASTNÉ PASTELY, PROGRESSA, VOSKOVKY, PASTELKY, ZVÝRAZŇOVAČE, GELOVÁ PERA, FIXY, GUMA, TUŽKA OBYČEJNÁ, LEPIDLO, BAREVNÝ DEKORAČNÍ PÍSEK, PRAVÍTKO, KRUHOVÉ ŠABLONY, KRUŽÍTKO, AKRYLOVÉ PASTELKY, VODOVKY, TEMPERY, NŮŽKY, ČTVRTKY A KARTONY A2, A3 a A4, KANCELÁŘSKÝ PAPÍR, OŘEZÁVÁTKO, ŠTĚTCE, barevné papíry, barvy na sklo aj.