TAROTY a výklad

Tarot je nástroj, který můžeme použít k získání orientace na nepřehledné cestě k vlastnímu sebepoznání. Je průvodcem oblastmi vnitřní transformace, odhaluje nám skrytá poselství a rozšiřuje náš pohled na sebe sama a celý vesmír.

Na 78 karet Tarotu dnes můžeme pohlížet jako na symbolickou mapu, zachycující ukazatele a milníky na cestě vnitřního putování. Práce s ním přináší poznání a nové, objasňující pohledy na nejasné životní situace.

Intenzivní transformující síla Tarotu může vést k cenným průlomům, vyjasnění a prohloubení vnímání v oblastech, které pro nás v životě nejvíc znamenají. Jsme-li připraveni vidět a přijímat, poskytne nám Tarot cenné informace o našich silných stránkách i slabých místech.

Karty Vám navíc mohou pomoci učinit rozhodnutí vedoucí k pozitivním změnám vaší budoucnosti tak, že změníte způsob myšlení a systémy přesvědčení. „Krása, kterou hledáš, není pouze ta viditelná. K čemu je krásné ovoce, když je uvnitř shnilé?“

Výklad karet naznačuje směr, kterým se Váš život vyvíjí, dokud nebo pokud něco nezměníte. Z tohoto důvodu, výklad karet pomohl již mnoha lidem, kteří se na mě obrátili.    

Pro mě samotnou je práce s TAROTOVÝMI kartami v mnoha případech účinným a osvědčeným prostředkem, kterým se lze určitým způsobem napojit na klientovu intuitivní a životní energii a získat tak směr, který můžeme poté následovat i do hloubky a pracovat dále i se souvislostmi a životními situacemi. Mělo by se ovšem předejít nedorozumění: přirozeně, že by práce s životní energií klienta spolu s působením energie karet neměla výhradně nahrazovat  „normální“ snahy při zdolávání úkolů, které před nás život staví, protože lidé přicházejí na svět se dvěma rukama (a ne s kouzelnými hůlkami), aby je používali k vykonávání praktické práce a zůstali především ČINORORODÍ a opravdoví. Ale pro všechno, čeho nelze dosáhnout běžnými způsoby, poskytuje práce s energií karet a klientovým napojením na ně i na sebe, možnosti, umožňující velmi často šťastný zvrat osudu, uzdravení nebo vyšší kvalitu života.

Tarot je tu pro všechny…pokud dostanete odvahu se ptát a hledat souvislosti, pak jste připraveni i na cestu, která vás může především obohatit a posunout dál k rovnováze, kterou hledáme všichni bez rozdílu.

Sebepoznání je cesta, která je nevyhnutelná, je otevřená všem- avšak pozor- vaše snaha jít po této cestě od vás vyžaduje opravdové odhodlání a upřímnost k sobě samému. Budete-li chtít využít mých poznatků pro objasnění vašich vlastních životů, pro duchovní očistu či pro řešení zdravotních problémů, pak vám ráda poskytnu své služby s možnostmi použití dalších metod a způsobů, které jsem sama na sobě vyzkoušela.

Při spolupráci s lidmi spoléhám hodně na vlastní zdroje, na svůj cit, empatii a „selský“ rozum. Nemám šablony a poučky na “správný život”- ani na svůj a ani na ten váš. Věřím však, že každý z nás má svůj potenciál, který možná právě teď potřebuje rozšířit nebo se ho naučit efektivněji využívat. Nabízím svou velkou chuť sdílení, svůj aktivní doprovod při kreativní cestě za zkompetentňováním, při rozšiřování možností, svou pomoc při hledání a naplňování cílů a potřeb každého, spolu s přihlédnutím na vaši individualitu a jedinečnost -od dítěte po dospělého a zralého člověka.