Co je vlastně mandala?

 

MANDALA bývá označována jako kruhový obrazec se středem, je společným dědictvím všech lidí, je prazákladem v přírodě i v nás samotných, zůstává tradicí. S malováním a tvorbou mandal, zrovna tak i s používáním kruhu jako symbolu, se setkáváme v různých kulturách i v jednotlivých vývojových etapách světa. Od nepaměti je prostředkem nalézání harmonie, meditace, ztišení, terapie a dokonce i léčení.

                             

Ve všech dostupných knížkách, které se alespoň minimálně zmiňují o mandalách, najdeme ve většině případů v úvodním vysvětlení, že slovo mandala pochází ze starého jazyka- tzv.sanskrtu a doslovně znamená KRUH.

R.Dahlke v předmluvě své knížky srozumitelně objasňuje, že:   

“Kruh je bod+rozměr, proto kruh žije ze STŘEDU, je jím definován- i tehdy, když pro nás tento bod není uchopitelný. Člověk potřebuje svět viditelných forem, aby zde mohl poznávat to neviditelné. To, co je v bodu ještě metafyzickou potencí, vstupuje KRUHEM a KOULÍ do formální podoby"