úryvky, citáty, úvahy, úsloví

 

Něco vědět není totéž jako něco prožít.(D.M.)

POKOJNÝ BOJOVNÍK NEJEDNÁ BEZ PŘEMÝŠLENÍ A NEPŘEMÝŠLÍ, ANIŽ BY JEDNAL.(D.M.)

NECHCI VÁM VNUCOVAT SVOU CESTU, NÝBRŽ VÁM POMOCI, ABYSTE NAŠLI CESTU VLASTNÍ.

NEMODLI SE ZA LEHČÍ BŘÍMĚ, ALE ZA SILNĚJŠÍ RAMENA. 

ZEPTÁ-LI SE NĚKDO NA TO, CO DĚLAT, KDYŽ MÁ ZLOMENÉ SRDCE, ODPOVÍM - nic nedělejte, nechte ho bolet!

 

Žijme v rovnovážném bodě mezi dvěma krajnostm i- např.mezi nestřídmostí a odříkáním.

Nauč se přát si, aby vše mohlo přicházet a odcházet právě tak, jak se to zrovna děje.(Epiktétos)             

Vše je vůle boží. Vše spočívá ve vašem záměru. Splním vám jen to, oč žádáte. A vy s láskou vnímejte každou zkušenost.

Vaše důvěra provázená slovy: „Věřím, že vše je tak, jak má být. Bůh zajistí dostatek vody/vláhy/potravy/slunce/chladu… pro nás, pro všechny. Tak se staň,“ tvoří zcela jinou realitu.( "DAR SVĚTLA")

                                                   

BŮH UKLIDŇUJE ROZRUŠENÉ A VYRUŠUJE KLIDNÉ.

Když se otřásají základy, obracíme se k Bohu, jen abychom zjistili, že to jimi třese ON !

ŠTĚSTÍ JAKO CESTA : "....city se mění, Dane- jednou je to zármutek, jindy radost...,ale pod tím vším zůstává vrozená dokonalost Tvého života, který se dál odvíjí..., tu měj na paměti. Tohle je tajemství BEZDŮVODNÉHO ŠTĚSTÍ."

 

DVEŘE NĚKDY ODEMYKÁ AŽ POSLEDNÍ KLÍČ NA KROUŽKU :-)