JAK ZLIKVIDOVAT ZLO?

Jak zlikvidovat zlo a nešvary, které se dnes na planetě objevují? Jednoduše – nebuďte lhostejní. Právě jsem vám vysvětlil velikost pole lásky. Ukážu vám práci v poli vědomí. Co sledujete a čtete ve vašich sdělovacích prostředcích? Co vidíte na ulicích, v úřadech, ve školách? Násilí, vloupání, vraždy, krutost, beznaděj, hrubost, zoufalství… Ale to je jen jedna strana!

Vytvořte tlak na ty, co vám tohle pole informací podsouvají a konzumujte/kupujte/odebírejte/pouštějte pouze to, co vidět chcete a o čem vědět chcete.

Vše ve Stvoření je v rovnováze. Aby byla vidět jedna strana, je vytvořena i druhá – dobro/zlo, teplo/zima, nenávist/ láska, násilí/naděje… Jste stvořeni v rovnováze. Je-li velký přísun negativních informací – cítíte se zle, jste nešťastní, deprimovaní, útoční… Na tento stav má vliv hudba určitého tónu, oblečení v barvě nižších vibrací, přizpůsobíte i stravu svému „nejnižšímu“ naladění a divíte se, že vaše utrpení nemá konce.

Řešení je jednoduché! Vy jste tvůrci své reality.

Vypněte televizi, přelaďte rádio, kupte si jiný deník, oblečte si pastelové barvy a vyrazte do přírody – mezi stromy, za zpěvem ptáků, zurčením potůčků… Nic takového ve vaší blízkosti již není? Vše jste dokázali zničit? Pak padněte na kolena a proste Boha o milost. Dal jsem vám každému dostatek půdy, vody i slunečního svitu, dostatek čistého vzduchu i lásku ostatních tvorů. Nic víc k životu v Bohu nepotřebujete. Padněte na kolena a proste o odpuštění. A hlavně si vzpomeňte na to, co jste zapomněli. Když vezmete poslední zbytek hlíny, země, rašeliny, zasadíte do truhlíku květinu, strom, rostlinu a s láskou ji zaléváte a pečujete o ni. Ve stejném okamžiku může vzniknout několik miliard podobných oáz a útočišť na celé planetě. A malé tvoří velké, stejně jako velké podporuje malé.

I malý záměr, malá láskyplná myšlenka pro dobro všech má velikost božího záměru.

A dojde naplnění.

Naučte se, každý jednotlivec, takto uvažovat a vytvoříte planetu Lásky. Planetu, kde nenávist, bolest a utrpení nemá místo. Planetu, která vás bude milovat a ochraňovat stejně jako vy ji. Pokud jste prošli zázrakem Stvoření, nikdy nebudete malí (abyste nic nedokázali), vždy jste Boží součástí, vždy jste dílem lásky, vždy máte přístup ke všem informacím, vždy jste v mé náruči a vždy mohu jedním jediným paprskem pomoci uskutečnit váš záměr.

Tak tvoří Láska.

Jestli jste dopustili utrpení – budete trpět. Jestli jste svojí nečinností přispěli k válce – budete trpět. Veškeré vaše utrpení pochází z toho, že nevíte, co je láska. A nikdy ji ani nepoznáte. Máte mnoho možností napravit své jednání a chování, ale žádnou možnost poznat lásku. Na to, abyste se mohli vrátit zpět ke Stvoření k Lásce, prožijete tolik utrpení, kolik jste ho vydali.

A jen láskou stoupáte výš – cesta je dlouhá a mnoho sil je třeba. Máte nekonečně mnoho možností vše pochopit. Z lásky jste vzešli, k lásce se vracíte. Vše, co zažíváte, jsou pouze lekce, které si vybíráte. Cesta je odnikud nikam, nikde nemá konec ani začátek.

Váš prožitek je pouze teď a tady.

A další teď a tady vás posune o malý krůček dál. Kam dál? Když konec neexistuje. K dalšímu poznání.

Vaše bytí může být nekonečně krásné a šťastné. Bez hodnocení (dobré – špatné). Prostě zážitek teď a tady. A příště jinak. Proč ne? Rozhodující je pocit. Pocit štěstí, uspokojení, radosti. A co je pocit? Pocit je emoce. Něco, co můžete kdykoliv změnit. Kdo? Jen a pouze vy!! Tak do toho. Ať se vaše nejbližší realita odvíjí od konání v lásce a radosti. Pro naplnění pocitu bezstarostnosti, volnosti, lásky a štěstí. A třeba bez televize, drahých věcí (které stejně vyhodíte), bez smogu z aut. Umíte přece tvořit a ve vaší realitě je možné vše. Tak se přepravujte něčím, co nesmrdí, nespotřebovává benzin, naftu. Tvořte. Tvořte v lásce pro dobro své i všech ostatních. K tomu vám pomáhej Bůh.

Vždy jsem při vás, je-li třeba uvést do života nové myšlenky. Vždy poznám, jsou-li opravdu „nové“. Vše je stvořeno a vše se neustále opakuje. Tak objevujte, stále objevujte. Je to vzrušující – tak do toho. Jen tak jste zajedno s Bohem.

(Jak zlikvidovat zlo- DAR SVĚTLA)