Něco málo o metodě Brandon Bays

Cesta je metoda léčení fyzických i psychických obtíží a nemocí, následků fyzických i psychických traumat. Její vznik, vývoj a popis najdete ve stejnojmenné knize Cesta autorky Brandon Bays. Brandon tuto metodu objevila a postupně vypracovala poté, co si jejím prostřednictvím vyléčila nádor dělohy.

Nyní, po uplynutí řady let od onemocnění, poté, když svou metodu Brandon vyzkoušela nesčetněkrát ve své praxi terapeutky a provázela tímto procesem lidi doslova po celém světě- bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání či společenského postavení, začala se svým týmem školit další zájemce o tuto souhrnnou metodu, aby dokázala přístupnost a účinnost pro všechny.  A tak jsem se i já s velkou radostí a zápalem stala tzv.trenérem-absolventem a mohu tak z vlastní zkušenosti šířit dále poselství a náplň této terapie, která v sobě skrývá syntézu již známých poznatků z mnoha oblastí. Je přístupná naprosto každému, kdo má zájem na sobě pracovat a přetvořit vlastním úsilím a vhledem tu část uvnitř nás samých, která není v souladu s tvůrčím životodárným potenciálem . Již samotné osobní setkání s energií, životem a láskou překypující autorky paní Brandon Bays, by vydalo na román, a to přitom nelze ani patřičně slovy vyjádřit zážitek a dávku zkušeností a vědomostí, které na jí vedeném autorském transformačním kurzu procítíte a vstřebáte.

Proces Cesty, který je i pro Vás uskutečnitelný, vychází ze skutečnosti, že všechny zážitky se ukládají do buněk. Jde o uvědomění si faktu a na tzv. vlastní kůži zažitém postupu přijmutí, že naše těla jsou databanky všeho, co jsme prožili. V každé situaci, kdy zažijeme výrazné emoce a nemůžeme je z jakýchkoli důvodů plně a upřímně prožít, tyto emoce jen tak nezmizí. Naopak- když jim není dán přirozený průchod, musí se někam odvést, ukrýt, uskladnit. Důsledkem jsou po určité době buď projevy psychické nerovnováhy (strach, úzkost, agresivita, deprese apod.) nebo tělesné nemoci.

Lze si to představit i tak, že jde o jakési zavirování (ve smyslu softwarového viru) buněk. Ty pak nefungují tak, jak mají a mohou se dlouhodobě replikovat a nahrazovat neustále s chybným programem.

Při Cestě je pacient v relaxovaném stavu doveden k zasuté vzpomínce na situaci, která často nevědomky stojí za jeho potíží, zpracuje ji tak, aby mu nadále neškodila, projde kontrolními a vyrovnávacími procesy a vrátí se k běžnému vědomí. Tento proces probíhá až na buněčné úrovni a byly zaznamenány četné případy vyléčení i velmi závažných nemocí.

Nejnovější vědecké poznatky přinášejí fakta, která dávají Cestě a podobným metodám vědecký základ. Jde o metodu účinkující na úrovni psycho-neuro-endokrino-imunitního systému (PNEI).

Jde také o jedinečnou metodu, kterou je možno použít již u dětí zhruba od 5 let věku, např. v případě problémů ve škole, rozvodu, stěhování, hospitalizace, ztráty blízké osoby apod. Děti z podstaty své nezralosti a situace často nemohou (nebo neumějí), či je jim zakazováno vyjádřit adekvátně své emoce, musí je potlačit a nějak žít dál. Bohužel, jde často o startovní bod dlouhodobých psychických problémů, jako jsou pocity méněcennosti, problémové chování, závislostí, strachy, psychosomatické nemoci apod. Brandon podporuje charitativní projekty v Jižní Africe, Indii apod., kde pracují s dětmi ve slumech, oblastech s násilím a chudobou apod., dlouhodobě s úžasnými výsledky.

Lze dokonce pracovat i zprostředkovaně s nemluvícími bytostmi (lidmi v bezvědomí, miminky, autisty, zvířaty…) přes blízkou osobu nebo přímo ve vědomí terapeuta, který je k této speciální práci více proškolován přímo u Brandon Bays.

Cestu může ke svému prospěchu ale využít každý. Není třeba žádné magie, víry, bujné fantazie či speciální příprava apod. Každý má neomezeně přístup ke svému nevědomí, ke svým buňkám a potřebné informace k němu přijdou. Stačí se jen uvolnit a otevřeně, upřímně přijímat vše, co se objeví. Proces Cesty je nástroj, jak umožnit sám sobě přístup k těmto cenným informacím.

Cesta je bez nadsázky velmi efektivní psychoterapeutickou metodou, viděli jsme neuvěřitelné změny i u lidí s vážnými poruchami po jediném procesu. Někdy stačí projít první proces, aby se pacient citelně započal léčit ze závislosti, deprese, hyperaktivity, dyslexie, obsedantního chování, úzkosti, fobie apod. To co běžné metody psychoterapie dosahují často až po měsících či letech soustavné práce, je možné s Cestou (díky velké prožitkovosti a nepředpokládané hloubce) dosáhnout za dny až týdny. Přestože byly zaznamenány případy, kdy se lidé uzdravují ( i z vážných nemocí) a "čistí" po jediném procesu Cesty, obvykle je třeba absolvovat více procesů, pracovat se sebou a tzv. se emocionálně udržovat. Proto je to Cesta - skutečná cesta k objevení a osvobozování vlastního jedinečného potenciálu a svobodnějšího života. Pokud jste ochotni toto připustit a odhalit své vnitřní "blokování", přečtěte si možná nejdříve knihu, najděte si empatického průvodce či vyhledejte školeného "trenéra" a vydejte se na cestu pravdy, otevřenosti a rovnováhy, kterou tato metoda může odstartovat. NEPOTŘEBNÉ ZTRATÍTE ČI OPUSTÍTE A VŠE FUNGUJÍCÍ, NOVÉ A ROVNOVÁŽNÉ S LÁSKOU PŘIVÍTÁTE.