jeden z rozhovorů s Brandon

BRANDON BAYS - VĚDOMÍ MĚNÍ SVĚT

Autor: Petr Verner

BRANDON BAYS - VĚDOMÍ MĚNÍ SVĚT

 Legendární terapeutka, duchovní učitelka a autorka knižních bestsellerů o své metodě The Journey – Cesta – nás varuje před nadcházejícími katastrofami a krizemi. Dává nám návod, jak na ně být připraven, jak jim předejít, a přitom změnit a vyléčit i sama sebe.

Brandon Bays dlouho působila na poli přírodní léčby a zdravého životního stylu, když jí lékaři objevili nádor. Považovala to za zatěžkávací zkoušku svých názorů a vydala se na cestu do vlastního nitra, aby se vypořádala se starými psychickými zraněními. Dokázala se sama uzdravit. Z této osobní zkušenosti vznikl sebeléčebný program nazvaný The Yourney - Cesta. Jedná se o velice účinnou metodu, která se individuálně přizpůsobuje potřebám každého jednotlivce. Techniky popsané v bestselleru Cesta i jejích následujících knihách jsou tak jednoduché, účinné a nenáročné, že je může provádět každý. Dnes patří k nejvýznamnějším spirituálním učitelkám naší doby. Je autorkou knih: Cesta, Cesta pro děti, Svoboda. S Kevinem Billettem napsala titul Cesta – Vědomí, nová měna.

 

 V Cestě jste vyvinula metodu, která může pomoci odhalit nemoci a poranění na emocionální, duševní a tělesné úrovni a vyléčit je. Jak jste na to přišla a co se děje na této cestě?

Cesta se zrodila z mojí vlastní léčebné zkušenosti, která mi otevřela přímou cestu k nekonečné inteligenci těla. Tato cesta je poutí do vlastního nitra, přičemž umožňuje přístup k potlačeným vzpomínkám, emocionálním blokům, z nichž některé jsou v těle uloženy již velice dlouho a brání nám plně prožívat náš život, těšit se pevnému zdraví a cítit se báječně – emocionálně, tělesně a spirituálně. Zavřete oči, odpovídáte jenom na otázky a takto jste vedeni tímto procesem. Stará bolest je vypátrána a uvědoměna, takže už nemůže působit jako skrytý jed. Potom je velice důležité odpouštět – druhým, životu i sobě samotným. To neznamená přijímat či schvalovat všechno, co se děje. Ale když se podaří na hlubší úrovni nalézt porozumění a odpuštění, začnete se cítit skvěle a můžete si uvědomit, že se něco opravdu uzavřelo, že něco opravdu skončilo. Cesta je cestou sebeléčení, které navazuje na naši vnitřní moudrost a v němž se spojuje mnohé: meditace, kontakt s vyšším já, bdělá pozornost, dobré komunikační techniky, konstruktivní zacházení s vlastními emocemi – a to v jednoduchém a jasném procesu, do něhož se může zapojit každý.
 
UZDRAVME SEBE I SVĚT
Podle mnoha lidí očekává svět dalekosáhlá proměna – před námi je rok 2012 – a my stojíme před obrovskými výzvami, politickými, sociálními a spirituálními. Můžeme skutečně něco ovlivnit, když na sobě pracujeme, rozvíjíme naše vlastní vědomí?
Jedno vím jistě: tuto proměnu neprovedou naši politici, neboť ti plánují ještě víc válek nebo se chystají vydávat ještě víc zákonů. Opravdová proměna začíná u každého jednotlivce, zcela individuálně. Když začneme objevovat vlastní potenciál, inteligenci a moudrost, nalezneme řešení našich běžných problémů. A čím víc se otevíráme, čím víc si objasňujeme osobní zátěže, tím lépe budeme poznávat, jak můžeme sloužit životu. Když se my všichni budeme takto angažovat, staneme se součástí globální vlny, proměny vědomí, ke které musí dojít. Jedna účastnice mého semináře to řekla jasně: „Kdyby všichni lidé nastoupili Cestu, mohli bychom opravdu uzdravit svět!“ Žijeme v neklidné době, v níž jsou lidé uchváceni vědomím strachu a paralyzováni ve stavu nekonání a popírání, kdy základ našeho života spočívá na nebezpečně nejisté půdě.
Budeme vyděšeni nejhlasitějším budíčkem v historii lidstva. Naše planeta se nalézá v krizi, a sice na mnoha úrovních: klimatické změny, znečištěné životní prostředí, hromadné vymírání přírodních druhů, kruté války, stupňující se rasové a náboženské konflikty, chudoba, hladomor a nemoci, politická a podnikatelská chamtivost a korupce, jakož i finanční krach.
Pokud lidstvo chce přežít, je to možné jen přes globální změnu vědomí. Naše kniha Cesta – Vědomí, nová měna oslavuje tuto změnu a ukazuje, jak se dá dosáhnout.
 
Připravil Petr Verner
Dokončení tohoto rozhovoru najdete v březnové REGENERACI.