Nekončící cesty k "vědomostem" aneb vzdělávání světské i duchovní...  :-)

tzv."COMPOSTELA"-absolvování pěší svatojakubské poutní cesty do španělského Santiaga de Compostela